English 中 文 Русский العربية

化学锚栓

 • 化学锚栓:
  化学锚栓适用于混凝土天然石材,用于幕墙的固定,机器、楼架、托板钢结构底座高强度固定。

  了解更多有关产品的详细描述,请发送邮件给我们!

  搜索
 • 产品名称:化学锚栓
  材质:  Q235
  强度:4.8
  表面处理:镀白锌、蓝白锌、黄锌/彩锌
  包 装:纸盒+纸箱 
  产品简介:化学锚栓适用于混凝土天然石材,用于幕墙的固定,机器、楼架、托板钢结构底座高强度固定。

  产品描述:
   此锚固系统由螺杆和化学管RM组成
   提供的六角头螺杆,便于安装,可以使用转换接头来安装
   高性能砂浆在非开裂混凝土中能保证高承载力
   无膨胀应力的锚固可以实现较小的边间距
   规格丰富,适合大部分的安装应用
   最新欧洲计算方法能最好的利用该锚固系统达到最经济的锚固效果
   适用于水下安装
   对于孔洞灰尘敏感度低,对施工工人要求降低 

  应用行业: 
  1、建筑物玻璃幕墙的锚固连接;
  2、建筑物外墙各种干挂式天然人造石板的锚固连接;
  3、工业和民用的各种电机设备与基座的锚固连接;
  4、各种管道支架、电缆桥架的锚固;
  5、电杆、灯柱底座安装的锚固;
  6、户外或建筑物屋顶各种广告牌支架的锚固;
  7、马路、公路、桥梁旁侧护栏支柱的安装固定;
  8、港口码头船缆墩柱的锚固;
  9、有关砖石砌体的加固连接。 


  安装数据:

  型号

  钻头直径(mm

  钻孔深度
  mm

  有效锚固深度
  mm

  适用于

  包装规格件

  RM 8

  10

  80

  80

  RG M8N

  10

  RM 10

  12

  9

  90

  RG M8N

  10

  RM 12

  14

  110

  110

  RG M8N

  10

  RM 16

  18

  125

  125

  RG M8N

  10

  RM 20

  25

  170

  170

  RG M8N

  10

  RM 24

  28

  210

  210

  RG M8N

  5

  RM 27

  32

  250

  250

  RG M8N

  5

  RM 30

  35

  280

  280

  RG M8N

  5


  型号

  型号 有效锚固深度 最大锚固厚度 扳拧高度 扳手开口 适合配用管剂 包装规格件
  (mm) (mm) (mm)
  RG M8×110N 80 13 5 13 RM8 10
  RG M10×130N 90 20 7 17 RM10 10
  RG M10×165N 90 57 7 17 RM10 10
  RG M10×190N 90 82 7 17 RM10 10
  RG M12×160N 110 25 8 19 RM12 10
  RG M12×190N 110 55 8 19 RM12 10
  RG M12×200N 110 65 8 19 RM12 10
  RG M12×220N 110 85 8 19 RM12 10
  RG M12×300N 110 170 8 19 RM12 10
  RG M16×165N 125 13 12 24 RM16 10
  RG M16×190N 125 35 12 24 RM16 10
  RG M16×260N 125 105 12 24 RM16 10
  RG M16×300N 125 148 12 24 RM16 10
  RG M16×380N 125 235 12 24 RM16 10
  RG M20×260N 170 65 12 30 RM20 10
  RG M20×350N 170 155 12 30 RM20 10
  RG M20×380N 170 185 12 30 RM20 10
  RG M20×560N 170 385 12 30 RM20 10
  RG M24×300N 210 65 - 30 RM24 10
  RG M24×320N 210 85 - 36 RM24 10
  RG M24×400N 210 165 - 36 RM24 10
  RG M24×500N 210 265 - 36 RM24 10
  RG M24×600N 210 385 - 36 RM24 5
  RG M27×360N 250 80 - 41 RM27 5
  RG M30×380N 280 65 - 48 RM30 5
  RG M30×500N 280 185 - 46 RM30 5

  化学管固化时间:

  基材温度

  固化时间

  -5℃-±0℃

  240 min

  ±0℃-+10℃

  45 min

  10℃-+20℃

  20 min

  +20℃

  10 min

   荷载数据:
  单个锚栓在使用固耐安螺杆RG-M-N时的大边距、大间距时平均破坏荷载和设计荷载 

  锚栓尺寸 RGM8 RGM10 RGM12 GM16 RGM20 RGM24 RGM27 RGM30
  钢材的类型 gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz gvz
  钢材的等级 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
  有效锚固深度[mm] 80 90 110 125 170 210 250 280
  钻孔深度≥[mm] 80 90 110 125 170 210 250 280
  钻孔直径[mm] 10 12 14 18 25 28 32 35
  平均破坏荷载
  拉力 Nu[kN] 19.4* 31.2* 43.9* 81.1* 128.4* 184.2* 241* 273*
  剪刀 90° Vu[kN] 11.8* 18.5* 27.4* 49.6* 77.1* 112* 145* 178*
  设计荷载
  拉力 NRd[kN] 11.7 16.4 27.7 39.8 64.1 89.7 120.1 140.7
  剪刀 90° VRd[kN] 5.9 10.6 15.4 28.7 64.6 64.6 84.1 102.6
  基材尺寸,最小间距和最小边距
  特征间距 Scr.N[mm] 240 270 330 375 510 630 750 840
  特征边距 Ccr.N[mm] 120 135 165 188 255 315 375 420
  最小间距1> smin[mm] 40 45 55 65 85 105 125 140
  最小边距1> cmin[mm] 40 45 55 65 85 105 125 140
  基材最小厚度 hmin[mm] 110 120 150 160 220 280 330 370
  被连接件钻 df≤[mm] 9 1 14 18 22 26 30 33
  安装扭矩 Tinst[Nm] 10 20 40 60 120 150 200 300
  相应化学胶规格 RM[-] RM8 RM10 RM12 RM16 RM20 RM24 RM27 RM30


  大锚固厚度

  客服1

  客服2

  外贸

  投诉建议

  联系我们 客服

  联系我们 外贸

  在线客服